Če bi primerjali več uspešnih podjetnikov, bi lahko hitro ugotovili, da večino zaznamujejo iste lastnosti. Dejstvo je, da vsak nima prirojenih osebnostnih lastnosti, ki so značilne za uspešne podjetnike. Seveda pa to še ne pomeni, da se jih ne da priučiti.

V nadaljevanju vam predstavljamo 21 lastnosti, s katerimi se ponašajo najuspešnejši podjetniki.

 1. Samodisciplina. Podjetnik mora vedeti, kdaj je treba kaj narediti in česa nikakor ne sme prelagati na jutri.
 2. Integriteta. Podjetnik mora biti celovita osebnost, pristna, poštena in verodostojna. V očeh drugih mora vzbujati zaupanje.
 3. Vztrajnost. Zavedati se mora, da je pot do cilja dolga, polna vzponov in padcev, zato mora biti vztrajen in potrpežljiv.
 4. Jasno začrtana smer. Podjetnik mora imeti vizijo, kaj želi v podjetništvu doseči.
 5. Odločnost. Pri odločitvah mora biti samozavesten in odločen, stvari ne sme prepuščati naključju.
 6. Pripravljenost na akcijo. Vzeti si mora čas za razmislek, toda ključno je, da je ves čas aktiven, da poizkuša nove stvari in ne izgublja časa z nepomembnimi opravki.
Komunikacija v podjetništvu
Podjetnik mora znati odlično komunicirati in jasno podajati naloge.
 1. Izogibanje pretiranemu tveganju. Čeprav v poslu pride do mnogih odločitev, kjer rezultat ni vnaprej jasen, se mora podjetnik izogibati tveganjem, ki bi zanj lahko bila usodna.
 2. Inovativnost. Podjetnik mora ves čas iskati nove načine, kako izboljšati poslovne procese. Iskati mora nove rešitve, biti mora inovativen.
 3. Organiziranost. Podjetnik mora biti organiziran, znati mora delegirati naloge in hrati nad njimi imeti nadzor, da stvari ne uidejo izpod kontrole.
 4. Kreativnost. Vsaka podjetniška pot je polna izzivov, pogosto tudi zahtevnih, kjer je potrebna velika mera kreativnosti in zmožnosti kritične presoje.
 5. Želja po uspehu. Ni dovolj, da podjetnik le verjame v pozitiven rezultat. Imeti mora željo po uspehu, ki ga spremlja na poti do začrtanih ciljev.
 6. Prilagodljivost. Rutina v podjetništvu je lahko hitro pogubna. Ves čas je treba iskati nove priložnosti, zato je prilagodljivost ena ključnih lastnosti uspešnega podjetnika.
 7. Samozavest. Le samozavesten podjetnik, ki ga ni strah navezovati novih stikov in poslovnih partnerstev, lahko v poslu resnično uspe.
 8. Fokus. Podjetnik mora imeti jasno začrtane cilje, na poti do njihove dosege pa tudi popoln fokus.
 9. Pogum. Pri podjetništvu ni prostora za strah, ki bi upočasnjeval ali celo popolnoma zaustavil pot do uspeha. Podjetnik mora biti pogumen, a hkrati pri odločitvah racionalen.
Podjetnik in javno nastopanje
Podjetnika odlikuje pogum, ne pa strah pred javnim nastopanjem.
 1. Iznajdljivost. Vsak podjetnik se v poslu srečuje z najrazličnejšimi težavami, ki jih z iznajdljivostjo lahko premaga in nadaljuje svojo začrtano pot.
 2. Odprtost. Uspešen podjetnik ni vase zaprta oseba, ki se boji interakcije z drugimi. Je odprta, samozavestna in komunikativna oseba.
 3. Motiviranost. Na vsaki podjetniški poti pride do težkih trenutkov, ko je treba najti pozitivne vzgibe in se znati motivirati, se pobrati s tal in nadaljevati v skladu z vizijo.
 4. Zmožnost vodenja ekipe. Dober podjetnik je tudi dober vodja, ki v svojo ekipo vnaša mirnost, motivacijo ter voljo do dela in razvoja osebnih kompetenc.
 5. Komunikativnost. Zmožnost jasnega komuniciranja je izjemno pomembna lastnost, brez katere v podjetništvu enostavno ne gre.
 6. Upoštevanje rokov. Podjetnik se mora zavedati, da so roki postavljeni z razlogom, zato se jih mora znati držati, obenem pa jih mora tudi sam znati pravilno postavljati.

Imate veliko od naštetih lastnosti? Vas mika, da bi se podali v podjetništvo? Vsekakor imate zelo dobre predispozicije, da vam uspe. Le pogumno!