Varjenje je postopek spajanja dveh materialov, kjer se s pomočjo toplote ali mehanskega gnetenja tvori celota. Pri tem je vir toplote električni oblok, ki ga ustvarja varilna naprava. Spoj materialov pa temelji na temperaturi, ki jo ustvari električni oblok. Takšen postopek varjenja se imenuje elektroobločno varjenje.

Najbolj običajni materiali za varjenje so kovine, aluminij in razne vrste jekel (konstrukcijsko, CrNi), čeprav dandanes omogočajo ravno ti postopki tudi varjenje raznoraznih umetnih materialov. Pri varjenju umetnih materialov je toplotni izvor vroči zrak ali električni upor.

Zakaj se uporabljajo različne varilne tehnike?

Izbiro varilne tehnike določimo glede na uporabljen varilni material, debelino materiala, kvaliteto zvara in produktivnost. Najpogosteje uporabljeni postopki varjenja so MIG/MAG, TIG in elektrodno varjenje (varjenje z oplaščeno elektrodo).

MIG in MAG varjenje spadata med najbolj razširjene postopke varjenja, uporabljata se predvsem v industrijski proizvodnji ter pri izdelavi jeklenih konstrukcij. Gre za vsestranski postopek varjenja, pri katerem je dodajanje materiala avtomatsko, za kar skrbi podajalna naprava. Varilna žica skupaj z zaščitnim plinom prehaja preko gorilnika direktno do zvarnega mesta.

Varjenje
Varjenje je spajanje dveh ali več delov v nerazdružljivo celoto.

Obstajajo še drugi postopki varjenja za specialne zahteve, kot so na primer lasersko, plazemsko, uporovno, ultrazvočno varjenje, varjenje pod praškom idr.

Spoznajte: MIG varjenje

MIG varjenje je metoda varjenja z žlahtnim plinom (argon ali helij). Vari se s pomočjo gole elektrode ali pobakrene varilne žice, navite na kolut. Pri varjenju se z enosmernim tokom ustvarja visoka temperatura, zaradi česar lahko varijo tudi debele materiale, kar omogoča predvsem kakovostne kotne zvare. MIG varjenje se uporablja za varjenje barvnih kovin in zlitin, aluminija in njegovih zlitin, pa tudi za konstrukcije iz močno legiranih jekel.

MIG varjenje velja za hiter in enostaven varilni proces, odstranjevanje žlindre med samim postopkom ni potrebno, kakovost pa je boljša kot pri MAG varjenju. Ta vrsta varjenja se uporablja samo v temu primernih obratih, nikakor pa ne na prostem.

V primerjavi z MAG postopkom MIG varjenje omogoča čiste in gladke zvare, njegova prednost tega postopka pa je tudi v tem, da lahko varijo materiale večje debeline (do 6 mm), na primer ograje, stopnice in velike konstrukcije.

Več o MIG varjenju: https://www.kovinc.si/wiki/mig-varjenje

Spoznajte: MAG varjenje

MAG varjenje je metoda, pri kateri se uporabljata ogljikov dioksid (CO2) in neoplaščena elektroda. Omenjena metoda se uporablja pri varjenju legiranih konstrukcijskih jekel ter tanke do srednje debele pločevine, ki ne sme presegati enega milimetra. MAG postpek varjenja najpogosteje srečamo v avtoklepraskih in podobnih delavnicah.

MAG varjenje ni primerno za vse materiale, saj je zvar nekoliko širši, vendar je v primerjavi z MIG metodo ta način manj zahteven ter za navadna jekla zelo uporaben. Dodaten plus so tudi nizki stroški v samem procesu obdelave kovin, saj je ta metoda varjenja cenovno najugodnejša.

Več o MAG varjenju: https://www.kovinc.si/wiki/mag-varjenje

Uporaba MIG/MAG varjenja

Danes se MIG/MAG varjenje uporablja v celotni varilni industriji. Največji uporabniki so industrije za obdelavo kovin: ladjedelništvo, izdelovalci kovinskih konstrukcij, cevovodov, tlačnih rezervoarjev, pa tudi manjše servisne delavnice.

MIG/MAG varjenje se pogosto uporablja tudi v industriji za obdelavo pločevin, posebej pri izdelavi motornih vozil in delavnicah za obdelavo karoserij. Prav tako je veliko MIG/MAG varilnih aplikacij med tistimi, ki se z varjenjem ukvarjajo ljubiteljsko.