Najprej nekaj besed namenimo pojasnilu, kaj optimizacija spletne strani sploh je. Gre za proces, katerega cilj so višje pozicije v spletnih iskalnikih. Ko se priključite na internet in odprete program Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ali kakšen drug program za brskanje po internetu, verjetno velikokrat zaidete na stran google.si, kjer v zgornje okence vpišete iskalno frazo, ki ji pravimo tudi ključna beseda.

Cilj optimizacije spletne strani torej je, da se določena stran za vnaprej izbrane ključne besede uvršča čim višje, po možnosti na prvo stran zadetkov, kjer je običajno izpisanih 10 rezultatov iskanja. Prvo stran pa je potrebno doseči zato, ker velika večina uporabnikov spleta ne pregleduje preostalih strani, saj kar iščejo, najdejo na prvi strani.

Iz napisanega ni težko sklepati, da je optimizacija spletne strani zelo pomembna za podjetja, ki z visokimi uvrstitvami izbranih ključnih besed lahko svoje produkte in storitve predstavijo precej širšemu krogu ljudi kot sicer.

Optimizacija sestoji iz dveh osnovnih delov, in sicer iz optimiziranja elementov direktno na spletni strani ter iz pridobivanja povratnih povezav. To so povezave na drugih straneh, preko katerih je možno obiskati primarno spletno stran. Današnji članek je namenjen optimiziranju elementov, ki so sestavni deli spletne strani.

Optimiziranje elementov na strani

Za ta del optimiziranja se pogosto uporablja tudi izraz on site optimizacija spletnih strani. Zajema načrtovanje in strukturo strani, izvorno kodo strani, vsebine, uporabo naslovov, tako imenovanih meta oznak, slikovnega in video materiala, kreiranje datoteke robots.txt ter zemljevida spletnega mesta.

To so osnovni deli optimizacije, ki jo lahko izvedemo direktno na strani, vsekakor pa obstaja še precej več malenkosti, na katere moramo biti pri optimiziranju prav tako pozorni. V nadaljevanju si oglejmo osnovne dele optimizacije nekoliko podrobneje.

1. Načrtovanje in struktura spletne strani

Preden pričnemo z izdelavo in oblikovanjem internetne strani, moramo celoten projekt dobro načrtovati in na podlagi načrtovanja izdelati primerno strukturo. Poleg samega dizajna oziroma izgleda strani je potrebno definirati vsaj glavni meni, ki predstavlja osnovo navigacije po spletni strani.

2. Izvorna koda strani

HTML izvorna koda strani mora biti kratka in čista. Vsebuje naj čim manj nepotrebnih elementov, kot so razne skripte, ki upočasnijo delovanje strani. Ko tako imenovani pajki spletnih iskalnikov pregledujejo spletno stran, vidijo le HTML kodo, ki predstavlja enega izmed delov algoritma, na podlagi katerega so izračunane uvrstitve ključnih besed v iskalnikih.

3. Vsebina

Zelo pomemben sestavni del on site optimizacije spletne strani predstavlja objavljena vsebina. Ta mora biti unikatna in za bralca zanimiva, poleg tega pa mora vključevati tudi ključne besede, na katere cilja posamezna vsebina. Unikatna mora biti zato, ker so podvojene vsebine lahko kaznovane s strani spletnih iskalnikov in kot take umaknjene iz rezultatov iskanja. Za bralca zanimiva pa mora biti vsebina zato, ker se bo bralec na spletni strani zadržal dlje časa, kar zopet pozitivno vpliva na uvrstitev v iskalniku.

4. Uporaba naslovov

Poleg same vsebine so pomembni tudi naslovi in podnaslovi. Na posamezni podstrani naj bo le en glavni (H1) naslov, ki naj vključuje glavno ključno besedo, na katero cilja izbrana vsebina. Smiselno je, da ne vsebuje le ključne besede, temveč da je le-ta del celotnega naslova. Poleg glavnega naslova naj vsebina vključuje tudi nekaj podnaslovov, v katere je smiselno vključiti ključne besede, vendar se pri tem ne sme pretiravati.

5. Meta oznake

Ko je govora o tako imenovanih meta oznakah, sta pomembni predvsem dve, in sicer meta naslov in meta opis. Meta naslov je obiskovalcu viden v zgornjem zavihku v spletnem brskalniku ter v spletnem iskalniku med rezultati zadetkov. Z vidika uvrstitve je pomembno, da meta naslov vključuje glavno ključno besedo, na katero cilja posamezna vsebina.

Tudi meta opis je obiskovalcu viden med rezultati iskanj (ne vedno!). Dolg naj bo približno 140-160 znakov, napisan pa naj bo na način, da bo nekdo, ki bo v spletnem iskalniku videl napisano, spodbujen h kliku na povezavo za obisk spletne strani.

6. Slikovni in video material

Uporaba slikovnega in video materiala je pomembna tako z vidika obiskovalca kot tudi z vidika spletnih iskalnikov. Obiskovalec se bo zaradi ogleda slik in videov na strani zadržal dlje, si morda produkt ali storitev tudi bolje predstavljal, prav tako pa bodo slike in videi doprinesli k malenkost boljšim uvrstitvam.

Tu je potrebno dodati, da mora vsaka slika vsebovati alternativno ime, ki je vidno le spletnim pajkom, katerim pove, kaj je na posamezni sliki. Prav tako morajo slike zavzeti čim manj prostora, da se stran čim hitreje naloži. Hitrost spletne strani je namreč tudi eden izmed mnogih faktorjev, ki jih spletni iskalniki upoštevajo pri izračunavanju uvrstitev.

7. Robots.txt in zemljevid spletnega mesta

Nekoliko manj pomembna elementa on site optimizacije spletne strani, pa vendar je tudi zanju smiselno poskrbeti, sta ustrezni datoteki robots.txt in sitemap.xml. Obe datoteki sta namenjeni spletnim pajkom, in sicer je v robots.txt zapisano, katere podstrani spletišča naj posamezni spletni pajki ne obiščejo, sitemap.xml pa je zemljevid spletnega mesta, ki spletnim pajkom omogoča lažjo in hitrejšo navigacijo po spletni strani.

Opisali smo glavne elemente on site optimizacije, zelo pomemben del optimizacije spletne strani pa je, kot smo omenili na začetku članka, tudi pridobivanje povratnih povezav. O tem delu optimizacije pa več v bližnji prihodnosti.