V prvem delu članka Ustanovitev s.p. smo govorili o osnovah, ki jih je potrebno poznati, če želimo postati samostojni podjetnik, predvsem pa o tem, da je potrebno poskrbeti za prijavo v AJPES, prijavo na FURS in prijavo na ZZZS. Danes si poglejmo, na kaj velja pomisliti, ko se vpisujemo v AJPES.

Navajanje primarne in drugih dejavnosti

Ob prijavi v AJPES moramo navesti svojo primarno dejavnost ter druge dejavnosti, s katerimi se želimo ukvarjati v okviru svojega podjetja. Te so navedene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod različnimi šiframi, dobro pa je, da jih lahko kadar koli dodajamo in tako v prihodnje tudi razširimo svoje delovanje.

Pri posamezni dejavnosti je potrebno vedno preveriti, ali zanjo ne veljajo posebna določila in pogoji. Nekatere so namreč splošne in jih lahko registrira vsakdo, saj država ne izvaja regulacije. Druge so tako imenovane obrtne dejavnosti, kjer je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje (na podlagi primerne izobrazbe) ter se vpisati v obrtni register, to pa pomeni tudi plačilo članarine Obrtni zbornici. Takšne dejavnosti so na primer stavbno mizarstvo, mesarstvo, popravilo strojev in naprav, gradnja stavb, instalacija napeljav, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, vzdrževanje računalnikov, frizerstvo, kozmetične storitve …

Potem pa so tu še tako imenovane posebne dejavnosti, kjer je treba zadostiti drugim pogojem. Sem sodijo na primer gostinstvo, vinogradništvo, lovska dejavnost, gozdarska dejavnost, avto šola, menjalnica, kreditiranje, zavarovalniško zastopanje, prevoz živali, lekarniška dejavnost, športna dejavnost …

Poudariti velja, da se ob registraciji »nerizičnih« dejavnosti včasih pogoji tudi spregledajo, a če pride pri delu do kakšne težave, se vam lahko v tem primeru slabo piše. Tako na primer morda ne bo težave, ko boste svoji primarni dejavnosti dodali še športne dejavnosti, a če se bo pri vaši skupinski vadbi nekdo poškodoval, bo hitro na mestu vprašanje, ali ste pri Fitnes zvezi Slovenije opravili izobraževanje za inštruktorja.

Poslovni naslov podjetja

Pri registraciji se lahko pojavi tudi težava s sedežem podjetja oziroma s poslovnim naslovom samostojnega podjetnika. Če imate svojo nepremičnino, ni težav, razen če boste opravljali dejavnost, za katero se zahtevajo posebni poslovni prostori, ki jih mora odobriti tudi inšpekcija.

Zaplete pa se, če niste lastnik stanovanja, v katerem živite, ali ste doma v večstanovanjski stavbi. V tem primeru vam mora lastnik nepremičnine dati dovoljenje, da v njej prijavite sedež podjetja, ali pa potrebujete soglasje drugih lastnikov v stavbi. Oboje je lahko precej zapleteno in včasih tudi nemogoče, zato samostojni podjetniki pogosto uporabljajo tudi tako imenovane virtualne pisarne. Z virtualno pisarno si zagotovimo poslovni naslov hitro in brez težav, seveda pa je zanj potrebno plačevati mesečni najem.

Preberite tudi: